Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 5
DNES: 131
TÝŽDEŇ: 3579
CELKOM: 226073

ZMO

Logo ZMO

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Ochrana úrody pred požiarmi v roku 2017

Typ: ostatné
Oznámenie

 

            V súvislosti so zberom a uskladnením objemových krmovín a obilovín vzniklo v roku 2016 na území okresu Trnava 7 požiarov s priamou škodou 870 €. V porovnaní s rokom 2015 je to rovnaký počet požiarov, pričom priame škody boli o 49 545 € menšie. Medzi najčastejšie príčiny vzniku požiarov patrí nedbalosť a neopatrnosť dospelých, úmyselné zapálenie neznámou osobou a iné prevádzkovo - technické poruchy.

            Právnická osoba a fyzická osoba – podnikateľ na účely predchádzania vzniku požiarov je podľa § 4 písm. b) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov povinná zabezpečiť najmä plnenie opatrení na ochranu pred požiarmi na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, pri činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru alebo v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru. Príslušné opatrenia na splnenie danej požiadavky sú rozpracované vo vyhláške MV SR                      č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov.

            Pri zabezpečovaní a realizácii preventívnych protipožiarnych opatrení zameraných                     na ochranu úrody pred požiarmi je potrebné vychádzať z ustanovení a požiadaviek všeobecne záväzných právnych predpisov z oblasti ochrany pred požiarmi, ako aj z tejto informácie.

            Na príprave a realizácii všetkých prijatých a uložených protipožiarnych opatrení zameraných na ochranu úrody pred požiarmi sa musia podieľať všetky zainteresované zložky tak, aby bola zabezpečená ich čo najvyššia efektívnosť a účinnosť, t.j. vlastníci, správcovia a všetci užívatelia poľnohospodárskej pôdy v úzkej spolupráci a súčinnosti s orgánmi miestnej štátnej správy a samosprávy, Dobrovoľnou požiarnou ochranou, ako aj s ďalšími spoločenskými a záujmovými združeniami.

            Na dôsledné zabezpečenie ochrany úrody pred požiarmi je potrebné na úrovni obcí realizovať najmä tieto opatrenia:

  1. vypracovať a viesť dokumentáciu ochrany pred požiarmi obce podľa § 15 ods. 1 písm. d) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov v súlade                  s § 36 a § 37 vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov,

 

  1. preveriť aktuálnosť dokumentácie ochrany pred požiarmi obce v súlade so skutočným stavom, ako aj preveriť činnosť ohlasovní požiarov v obci,

 

  1. prerokovať v orgánoch obce úlohy vyplývajúce zo zabezpečenia ochrany úrody pred požiarmi v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi,

 

  1. vykonať preventívne protipožiarne kontroly podľa § 23 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov, ak ide o vlastníkov obhospodarujúcich poľnohospodársku pôdu, u ktorých sa nevykonáva štátny požiarny dozor príslušníkmi okresného riaditeľstva HaZZ,

 

  1. zabezpečiť efektívnu a dôslednú preventívno-výchovnú a propagačnú činnosť zameranú na ochranu úrody pred požiarmi. Pri plnení tejto úlohy spolupracovať s orgánmi miestnej štátnej správy, Dobrovoľnou požiarnou ochranou, ako aj s ďalšími záujmovými združeniami. Pri suchom a horúcom počasí využívať vo zvýšenej miere miestne rozhlasy na vysielanie relácií zameraných na ochranu úrody pred požiarmi.

 

 


Vytvorené: 29. 6. 2017
Posledná aktualizácia: 29. 6. 2017 10:02
Autor: Marianna Paráková