Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 1 2 3 4

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 6
DNES: 390
TÝŽDEŇ: 3362
CELKOM: 240766

ZMO

Logo ZMO

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Späť

Pozvánka na riadne zasadanie Obecného zastupiteľstva v Majcichove

P o z v á n k a

 

Podľa § 13, odst. 4,písm. a) zákona SNR o obecnom zriadení Vás pozývam na

riadne zasadnutie

Obecného zastupiteľstva v Majcichove, ktoré sa uskutoční dňa

07. decembra 2017 (t.j. vo štvrtok) o 18.30 hod.

na Obecnom úrade v Majcichove s týmto programom:

 

  1. Otvorenie, voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
  2. Kontorla uznesení

    3. VZN obce Majcichov o podrobnosti financovania a určení dotácie na mzdy a prevádzku škol a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Majcichov na rok 2018 - návrh

   4.    VZN obce Majcichov o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - návrh

  1. Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu viacročného rozpočtu obce Majcichov na roky 2018 - 2020 a k návrhu rozpočtu obce na rok 2018
  2. Rozpočet obce Majcichov na roky 2018-2020 - návrh
  3. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Majcichov na 1. polrok 2018

   8. Predaj majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa – p. Cuninka

  1. Plán riadnych zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Majcichove na rok 2018
  2. Pošta – rôzne
  3. Návrh na uznesenie

  12. Záver

 

Tešíme sa na Vašu účasť.

                                                                                                            Ing. Tibor Marek

                                                                                                       starosta obce Majcichov

Vyvesené: 1. 12. 2017

Dátum zvesenia: 7. 12. 2017

Späť