Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 8
DNES: 162
TÝŽDEŇ: 162
CELKOM: 287547

ZMO

Logo ZMO

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Späť

Pozvánka na riadne zasadanie Obecného zastupiteľstva v Majcichove

P o z v á n k a

 

Podľa § 13, odst. 4,písm. a) zákona SNR o obecnom zriadení Vás pozývam na

riadne zasadnutie

Obecného zastupiteľstva v Majcichove, ktoré sa uskutoční dňa

15. februára 2018 (t.j. vo štvrtok) o 18.30 hod.

na Obecnom úrade v Majcichove s týmto programom:

1.    Otvorenie, voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice

2.    Kontrola uznesení

3.    Vyúčtovanie dotácií z rozpočtu Obce Majcichov za rok 2017

4.    Príspevky z rozpočtu Obce Majcichov na rok 2018

5.    Rozpočtové opatrenie – NÁVRH

6.    Správa o výsledku finančnej kontroly plnenia príjmov dane za užívanie verejného priestranstvav priebehu 1. polroka 2017 v zmysle § 30 – 36 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov

7.    Správa o výsledku finančnej kontroly správnosti a dodržiavania účelu použitia verejných prostriedkov z rozpočtu Obce Majcichov poskytnutých vo forme dotácií miestnym organizáciám a združeniam v roku 2016

8.    Hodnotenie plnenia plánu kontrolnej činnosti HK za rok 2017

9.    Majcichovská desiatka 2018

10.  Pošta – rôzne

11.  Návrh na uznesenie

12.  Záver

 

Tešíme sa na Vašu účasť.

 

                                                                                                            Ing. Tibor Marek

                                                                                                       starosta obce Majcichov

Vyvesené: 7. 2. 2018

Dátum zvesenia: 15. 2. 2018

Späť