Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 1 2 3 4

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 7
DNES: 393
TÝŽDEŇ: 3365
CELKOM: 240769

ZMO

Logo ZMO

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Späť

Pozvánka na riadne zasadanie Obecného zastupiteľstva v Majcichove

P o z v á n k a

 

Podľa § 13, odst. 4,písm. a) zákona SNR o obecnom zriadení Vás pozývam na

riadne zasadnutie

Obecného zastupiteľstva v Majcichove, ktoré sa uskutoční dňa

15. februára 2018 (t.j. vo štvrtok) o 18.30 hod.

na Obecnom úrade v Majcichove s týmto programom:

1.    Otvorenie, voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice

2.    Kontrola uznesení

3.    Vyúčtovanie dotácií z rozpočtu Obce Majcichov za rok 2017

4.    Príspevky z rozpočtu Obce Majcichov na rok 2018

5.    Rozpočtové opatrenie – NÁVRH

6.    Správa o výsledku finančnej kontroly plnenia príjmov dane za užívanie verejného priestranstvav priebehu 1. polroka 2017 v zmysle § 30 – 36 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov

7.    Správa o výsledku finančnej kontroly správnosti a dodržiavania účelu použitia verejných prostriedkov z rozpočtu Obce Majcichov poskytnutých vo forme dotácií miestnym organizáciám a združeniam v roku 2016

8.    Hodnotenie plnenia plánu kontrolnej činnosti HK za rok 2017

9.    Majcichovská desiatka 2018

10.  Pošta – rôzne

11.  Návrh na uznesenie

12.  Záver

 

Tešíme sa na Vašu účasť.

 

                                                                                                            Ing. Tibor Marek

                                                                                                       starosta obce Majcichov

Vyvesené: 7. 2. 2018

Dátum zvesenia: 15. 2. 2018

Späť