Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 1

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 2
DNES: 171
TÝŽDEŇ: 1224
CELKOM: 543640

ZMO

Logo ZMO

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Vítame Vás na našich nových www stránkach obce Majcichov. Postupne ich naplňame a budeme vďační za Vaše názory a nápady na ich vylepšenie. 

Kraj: Trnavský Rozloha: 1820 ha
Okres: Trnava Prvá písomná zmienka: v roku 1266
Počet obyvateĺov: 2127

IČO:  00312746

 DIČ: 2021175651                                                          IBAN: SK41 0200 0000 0000 06721212 

 

Najčítanejšie

Harmonogram vývozu komunálneho odpadu a triedeného zberu na rok 2020

Termíny riadnych zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Majcichove na rok 2020

 

VYHLÁSENIE VOĽBY HLAVNÉHO KONTROLÓRA OBCE MAJCICHOV

 

Obecné zastupiteľstvo obce Majcichov v súlade s uznesením č. 7/2020 zo dňa 13. 02. 2020 a podľa ustanovenia § 18a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vyhlasuje

 

voľbu hlavného kontrolóra obce Majcichov,

 

ktorá sa uskutoční dňa 26. marca 2020 o 18:30 hod. 

v zasadačke Obecného úradu v Majcichove ( v rámci zasadnutia obecného zastupiteľstva).

 

Kvalifikačné predpoklady kandidáta na funkciu hlavného kontrolóra:

- ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie

 

Ďalšie predpoklady:

- bezúhonnosť

- znalosť legislatívy a noriem na úrovni samosprávy

- komunikačné schopnosti

- práca s počítačom na užívateľskej úrovni

-flexibilnosť, zmysel pre zodpovednosť, presnosť, dôslednosť a samostatnosť

 

Náležitosti písomnej prihlášky :

- osobné údaje kandidáta - meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, trvalé bydlisko, kontaktné údaje (telefón, e-mail)

- údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov podľa §10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z.z. o registri trestov a o zmene a doplnení             niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z.z.

- úradne overená fotokópia dokladu o vzdelaní

- profesijný životopis

- informácia o tom, či ku dňu podania prihlášky kandidát podniká alebo vykonáva inú zárobkovú činnosť alebo je členom riadiacich, kontrolných alebo  dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť

- súhlas so zverejnením a spracovaním osobných údajov podľa zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení za účelom konania voľby hlavného kontrolóra

 

Pracovný úväzok hlavného kontrolóra je 30% úväzku, t.j. 11,25 hod. týždenne.

 

Funkčné obdobie hlavného kontrolóra sa začína dňom, ktorý je určený ako deň nástupu do práce, týmto dňom je 01.04.2020.

 

Termín odovzdania písomnej prihlášky:

Písomnú prihlášku musí kandidát odovzdať spolu s požadovanými dokladmi najneskôr 14 dní pred dňom konania voľby, t.j. do 12. marca 2020 do 15:30 hod., v zalepenej obálke označenej „Voľba hlavného kontrolóra – neotvárať“ na adresu: Obec Majcichov, Obecný úrad Majcichov, Majcichov č.606, 919 22 Majcichov.

 

                                                                                                                                                                 

Obvodný lekár MUDr. P. Bakič 

tel.: 033/5583 102

!!!Nový oznam - Zmena ordinačných hodín v obci Majcichov - platný od 20.1.2020!!!

 

   lekareňLekáreň - t.č. 0905/644 473

  

 

kontajnerZber použitého oblečenia, obuvi a odevov - HUMANA People to People Slovakia o.z.

Zberný kontajner je umiestnený na nádvorí obecného úradu -  Leták na stiahnutie

 

 

 

ZMENA V SYSTÉME ZBERU ODPADOV V OBCI

Oznamujeme občanom, že nastala zmena v systéme zberu papiera. Papier sa zberá naslednovným spôsobom: Na zbernom dvore a na nádvorí obecného úradu sú pristavené 1100 l označené modré kontajnery na zber papiera, do ktorých je potrebné papier ukladať. Dôrazne žiadame občanov, aby do týchto kontajnerov odkladali LEN papiere a kartóny, avšak kartóny je potrebné ukladať do kontajnerov v ROZREZANOM STAVE, tak, aby bola zachovaná kapacita kontajnera.