Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 1
DNES: 42
TÝŽDEŇ: 2035
CELKOM: 743900

ZMO

Logo ZMO

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Rímskokatolícka Cirkev

Farnosť Všetkých svätých – Majcichov 334

tel. 033/5583103, IBAN: SK98 0200 0000 0051 9944 6212

 

Farské oznamy na  28. týždeň v období cez rok „B“

 

nedeľa

10.10.2021

28. nedeľa v období cez rok „B“

7.45

Za farníkov 

10.15

Poďakovanie Pánu Bohu

za 25 rokov manželstva

pondelok

11.10.2021

Sv. Jána XXIII., pápeža, ľ.spomienka

14.00

+ Jozef Krajčovič - pohrebná

utorok

12.10.2021

Féria

18.00

+ Anton Hužovič a za zdravie

a Božiu pomoc pre rod.

streda

13.10.2021

Féria

18.00

+ rodičia Krajčovičoví, synovia

Severín a Jozef a za zdravie

a Božiu pomoc pre rodinu

štvrtok

14.10.2021

Sv. Kalixta I., pápeža, mučeníka, ľ. sp.

 

 

piatok

15.10.2021

Sv. Terézie (Avilskej) od Ježiša, panny a uč. Cirkvi

18.00

+ manžel Michal, + rodičia

z oboch strán a za zdravie

a Božiu pomoc pre rodinu

sobota

16.10.2021

Sv. Margity Márie Alacoque, panny, ľ.sp.

7.45

Poďakovanie Pánu Bohu

za dožitých 70 rokov života

a 50 rokov spoločného života

18.00

+ Silvester Kankara +

z rodiny a za zdravie a BPr.

nedeľa

17.10.2021

29. nedeľa v období cez rok „B“

7.45

Za farníkov

10.15

+ Oľga Belavá a za zdravie

a Božiu pomoc pre rodinu

  • V pondelok o 14.00 bude pohrebná sv. omša a po nej obrady na cintoríne, kde sa rozlúčime s Jozefom Krajčovičom. R. I. P.
  • Dnes o 15.00 bude modlitba Korunky Božieho Milosrdenstva.
  • Pán Boh odmeň za každú pomoc, obety a milodary pre náš kostol a farnosť. Vďaka  za pomoc pri upratovaní kostola. V budúcom týždni prosím o pomoc č. d. 1 – 50.
  • V budúcom roku by mala byť sviatosť birmovania. Dátum ešte nie je známy. Prihlášky školákom budú odovzdané v škole. (7- 9. ročník) + 1. ročník stredných škôl (prihlášky už majú). Kto má záujem o sviatosť birmovania aj zo starších môže sa nahlásiť v kostole al. na fare do konca októbra
  • Úplné odpustky môžu získať tí, čo sa modlia ruženec v kostole, v kaplnke alebo v rodine, v rehoľnom spoločenstve alebo nábožnom združení. Na získanie odpustkov sa stanovuje:

1. stačí štvrtina celého ruženca, čiže 5 desiatkov,

2. k modlitbe treba pridať nábožné rozjímanie o tajomstvách,

3. pri verejnom recitovaní treba vysloviť tajomstvá podľa zaužívaného zvyku.

  • Farnosti sa na Slovensku riadia podľa covid automatu (na stránke TKKBS). Momentálne sme v stupni ostražitosti: Zaočkovaní - 100 % kapacita (nedeľa 7.45), základ + OTP - 25 % kapacity + povinný zoznam účastníkov – kontakty vložené do košíka pod chórom ( Po – So + Ne: 10.15).
  • K dispozícii je časopis – Moja Trnavská arcidiecéza za dobrovoľný príspevok.

 

Omnia Ad Maiorem Dei Gloriam!

 

  • Pápež František vyhlásil mimoriadny Rok sv. Jozefa pri príležitosti 150. výročia vyhlásenia ženícha Panny Márie za patróna celej Cirkvi. Urobil tak dňa 8. decembra apoštolským listom Patris corde (S otcovským srdcom).

Bratislava 18. decembra (TK KBS) Konferencia biskupov Slovenska (KBS) prináša na internetovej stránke www.kbs.sk oficiálny preklad dekrétu Apoštolskej penitenciárie, ktorým pápež František udeľuje dar odpustkov pri príležitosti Roku svätého Jozefa. Preložila ho vedúca prekladateľského oddelenia KBS Mária Spišiaková. Osobitný rok platí od 8. decembra, presne 150 rokov od vyhlásenia svätého Jozefa za patróna celej Cirkvi pápežom Piom IX. v roku 1870.

„Pápež František, s úmyslom zachovať zverenie celej Cirkvi pod mocný patronát Ježišovho ochrancu, nariadil, aby sa od dnešného dňa, na ktorý pripadá výročie vydania tohto dekrétu a zároveň sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie, nevesty najčistejšieho Jozefa, až do 8. decembra 2021 slávil osobitný Rok svätého Jozefa, počas ktorého každý veriaci môže podľa jeho vzoru posilňovať svoj život viery dôsledným plnením Božej vôle. Všetci veriaci takto budú mať možnosť usilovať sa modlitbami a dobrými skutkami s pomocou sv. Jozefa, hlavy nebeskej Rodiny z Nazareta, získať útechu a úľavu vo vážnych ľudských a spoločenských trápeniach, ktoré dnes sužujú svet," píše sa v dekréte, ktorý podpísali hlavný peniteciár kardinál Mauro Piacenza a regens Mons. Krzysztof Nykiel.

Úplné odpustky sa udeľujú za obvyklých podmienok (sviatostná spoveď, sväté prijímanie a modlitba na úmysel Svätého Otca) veriacim, ktorí sa zrieknu akéhokoľvek hriechu a budú sa podieľať na Roku sv. Jozefa skutkami a spôsobmi stanovenými Apoštolskou penitenciáriou. Úplne odpustky sa udeľujú tiež tým, ktorí budú aspoň 30 minút meditovať nad modlitbou Otče náš alebo sa zúčastnia na aspoň jednodňovej duchovnej obnove, ktorá zahŕňa meditáciu o sv. Jozefovi. Zároveň dar odpustkov môžu získať tí, ktorí „po príklade sv. Jozefa vykonajú skutok telesného alebo duchovného milosrdenstva."
 
„Hlavnou súčasťou povolania sv. Jozefa bolo to, že bol ochrancom Svätej rodiny z Nazareta, ženíchom preblahoslavenej Panny Márie a Ježišovým otcom pred zákonom. Aby boli všetky kresťanské rodiny povzbudzované vytvárať rovnaké ovzdušie intímneho spoločenstva lásky a modlitby, aké prežívala Svätá rodina, udeľujú sa úplné odpustky tým, čo sa v rodinách alebo spoločne ako snúbenci modlievajú svätý ruženec," píše sa ďalej v dekréte. Boží služobník Pius XII. zaviedol 1. mája 1955 sviatok sv. Jozefa, robotníka, „s úmyslom, aby všetci uznali dôstojnosť práce, a aby táto inšpirovala spoločenský život a zákony založené na rovnakom rozdelení práv a povinností“. „Preto bude možné udeliť úplné odpustky tým, ktorí denne zveria svoju prácu pod ochranu sv. Jozefa, a každému veriacemu, ktorý bude v modlitbe prosiť o príhovor tohto robotníka z Nazareta, aby ten, kto hľadá prácu, našiel zamestnanie, a aby práca každého človeka bola dôstojnejšia," uvádza dekrét.

Úplné odpustky sa udeľujú aj veriacim, ktorí sa pomodlia Litánie k sv. Jozefovi (pre latinskú tradíciu), alebo akatist k sv. Jozefovi, celý alebo aspoň nejakú časť (pre byzantskú tradíciu), alebo nejakú inú modlitbu k sv. Jozefovi, vlastnú iným liturgickým tradíciám, modlitbu za prenasledovanú Cirkev ad intra a ad extra a za úľavu pre všetkých kresťanov, ktorí trpia akýmkoľvek prenasledovaním.
 
Na opätovné potvrdenie patronátu sv. Jozefa nad Cirkvou Apoštolská penitenciária okrem už uvedených okolností udeľuje úplné odpustky aj veriacim, ktorí sa pomodlia akúkoľvek legitímne schválenú modlitbu alebo vykonajú pobožnosť ku cti sv. Jozefa napríklad „K tebe blahoslavený Jozef“, zvlášť pri príležitosti 19. marca a 1. mája, na sviatok Svätej rodiny, Ježiša, Márie a Jozefa, na nedeľu sv. Jozefa (podľa byzantského obradu), na 19. deň každého mesiaca a každú stredu, teda v deň venovaný pamiatke na tohto svätca podľa latinskej tradície.
 
„V aktuálnej situácii ohrozenia zdravia sa dar úplných odpustkov zvlášť vzťahuje na starých, chorých, zomierajúcich a všetkých tých, čo z legitímnych dôvodov nemajú možnosť vychádzať z domova, ktorí sa v duchu zrieknu každého hriechu a s úmyslom splniť tri zvyčajné podmienky, len čo to bude možné, pomodlia sa doma alebo tam, kde sa pre prekážku zdržiavajú, pobožnosť ku cti sv. Jozefa, útechy chorých a patróna dobrej smrti, ponúknuc s dôverou Bohu svoje bolesti a strasti svojho života. Aby sa pastoračne uľahčilo udelenie Božej milosti prostredníctvom moci kľúčov, penitenciária veľmi prosí všetkých kňazov, ktorí sú vybavení potrebnými fakultami, aby veľkodušne vysluhovali sviatosť pokánia a rozdávali chorým sväté prijímanie," dodáva dekrét Apoštolskej penitenciárie.

Správy