Menu
Obec Majcichov
Vítame Vás v obciMajcichov

VZN

Všeobecne záväzné nariadenie obce Majcichov

Rok 2022

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Majcichov č. 1/2022 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a trhový poriadok

VZN trhové miesta (1).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 245,06 kB
Stiahnuté: 87×
Vložené: 16. 3. 2022

Rok 2021

Všeobecne záväzné nariadenie obce Majcichov č. 5/2021 o podrobnostiach financovania a určení dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Majcichov na rok 2022

Schválené OZ dňa 14.12.2021, účinnosť nadobúda dňom 01.01.2022.
VZN_05_2021_schvalene_web.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 486,08 kB
Stiahnuté: 86×
Vložené: 23. 12. 2021

Všeobecne záväzné nariadenie obce Majcichov č. 4/2021, ktorým sa mení a dopĺňa VZN obce Majcichov č. 6/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Schválené OZ dňa 14.12.2021, účinnosť nadobúda dňom 01.01.2022
VZN_04_2021_schvalene_web.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 559,89 kB
Stiahnuté: 91×
Vložené: 23. 12. 2021

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Majcichov č. 3/2021 O pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Majcichov

VZN o pravidlách času predaja 032021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 244,27 kB
Stiahnuté: 111×
Vložené: 26. 11. 2021

Všeobecne záväzné nariadenie obce Majcichov č. 1/2021, ktorým sa určujú výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Majcichov

Schválené OZ dňa 29.07.2021, účinnosť nadobúda dňom 1.9.2021.
VZN_01_2021_schválené_web.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 375,47 kB
Stiahnuté: 214×
Vložené: 6. 9. 2021

Rok 2020

Všeobecne záväzné nariadenie obce Majcichov č.5/2020 o podrobnostiach financovania a určení dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Majcichov na rok 2021

Schválené OZ dňa 14.12.2020, účinnosť nadobúda 1. januára 2021.
VZN_05_2020_dotácie_školstvo_2021_schvalene.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 485,86 kB
Stiahnuté: 174×
Vložené: 16. 12. 2020

Všeobecne záväzné nariadenie obce Majcichov č.4/2020 , ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmeny č.09/2020 Územného plánu obce Majcichov

Schválené OZ dňa 14.12.2020, účinnosť nadobúda pätnástym dňom od vyvesenia.
MX-2614N_20201215_092033.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 7,62 MB
Stiahnuté: 297×
Vložené: 15. 12. 2020

Všeobecne záväzné nariadenie obce Majcichov č.1/2020, ktorým sa určuje miesto a čas zápisu do 1. ročníka základnej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Majcichov

Schválené na OZ dňa 26.03.2020, účinnosť nadobúda pätnástym dňom od vyvesenia.
VZN_01_2020_zápis_schválené.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 336,91 kB
Stiahnuté: 246×
Vložené: 25. 9. 2020

Všeobecne záväzné nariadenie obce Majcichov č.2/2020 o poskytovaní sociálnej výpomoci občanom obce Majcichov

Schválené OZ dňa 25.06.2020, účinnosť nadobúda pätnástym dňom od vyvesenia.
VZN_02_2020_schvalene.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 450,15 kB
Stiahnuté: 226×
Vložené: 25. 9. 2020

Všeobecne záväzné nariadenie obce Majcichov č. 3/2020, ktorým sa mení VZN č. 05/2019 o podrobnostiach financovania a určení dotácie na mzdy a prevádzku škôl a šk. zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Majcichov na rok 2020

Schválené OZ dňa 23.09.2020, účinnosť nadobúda pätnástym dňom od vyvesenia.
VZN_03_2020_schválené_úprava_dotácií.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 352,93 kB
Stiahnuté: 197×
Vložené: 25. 9. 2020

Rok 2019

Všeobecne záväzné nariadenie obce Majcichov č. 01/2019, ktorým sa určuje miesto a čas zápisu detí do 1. ročníka základnej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Majcichov

Schválené OZ dňa 04.04.2019, účinnosť nadobúda pätnástym dňom od vyvesenia
VZN_01_2019_schvalene_zapisZS.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 273,42 kB
Stiahnuté: 302×
Vložené: 26. 2. 2020

Všeobecne záväzné nariadenie obce Majcichov č. 6/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Schválené na OZ dňa 12.12.2019, účinnosť od 1. januára 2020
VZN 6 2019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 410,45 kB
Stiahnuté: 397×
Vložené: 16. 12. 2019

Všeobecne záväzné nariadenie obce MAJCICHOV č. 5/2019 o podrobnostiach financovania a určení dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Majcichov na rok 2020

Schválené OZ dňa 12.12.2019, účinnosť od 1. januára 2020
VZN_05_2019_schválené.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 420,5 kB
Stiahnuté: 281×
Vložené: 13. 12. 2019

Všeobecne záväzné nariadenie obce Majcichov č. 04/2019, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie č. 03/2019, ktorým sa určujú výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Majcichov

Schválené OZ dňa 22.08.2019, účinnosť nadobúda pätnástym dňom od vyvesenia.
VZN_04_2019_schválené.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 345,63 kB
Stiahnuté: 327×
Vložené: 23. 8. 2019

Všeobecne záväzné nariadenie obce Majcichov č.02/2019,ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie č. 02/2018 o podrobnostiach financovania a určení dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Majcichov

Schválené OZ dňa 27.06.2019, účinnosť nadobúda pätnástym dňom od vyvesenia
VZN_02_2019_schválené.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 353,03 kB
Stiahnuté: 301×
Vložené: 28. 6. 2019

Všeobecne záväzné nariadenie obce MAJCICHOV č. 03/2019 ktorým sa určujú výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Majcichov

Schválené OZ dňa 27.06.2019, účinnosť od 1.septembra 2019.
VZN_03_2019_schválené.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 369,54 kB
Stiahnuté: 393×
Vložené: 28. 6. 2019

Rok 2018

Rok 2017

Všeobecne záväzné nariadenie obce Majcichov č. 5/2017 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

VZN dane 2018.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 414,7 kB
Stiahnuté: 615×
Vložené: 8. 12. 2017

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Majcichov č. 3/2017 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce

VZN_03_2017_schvalene.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 451,21 kB
Stiahnuté: 476×
Vložené: 13. 11. 2017

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Majcichov č. 2/2017

vzn_02_2017_schvalene.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 358,04 kB
Stiahnuté: 509×
Vložené: 4. 7. 2017

Všeobecne záväzné nariadenie obce Majcichov č. 01/2017, ktorým sa určuje miesto a čas zápisu detí do 1. ročníka základnej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce MAJCICHOV

vzn_01_2017_zápis_detí_schválené.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 278,33 kB
Stiahnuté: 501×
Vložené: 31. 3. 2017

Rok 2016

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Majcichov č. 8/2016, ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebiska v Obci Majcichov

vzn pohrebisko.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 3,42 MB
Stiahnuté: 738×
Vložené: 12. 12. 2016

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Majcichov o dani z nehnuteľností na kalendárny rok 2017

vzn dn2017.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,8 MB
Stiahnuté: 711×
Vložené: 12. 12. 2016

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Majcichov o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

vzn ko 2016.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,07 MB
Stiahnuté: 584×
Vložené: 12. 12. 2016

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Majcichov č. 4/2016 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území Obce Majcichov

vzn 04-2016.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 387,96 kB
Stiahnuté: 541×
Vložené: 16. 11. 2016

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Majcichov č. 3/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území Obce Majcichov

vzn 03-2016.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 822,56 kB
Stiahnuté: 737×
Vložené: 16. 11. 2016

Rok 2015

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Majcichov č. 5/2015 o dani z nehnuteľností na kalendárny rok 2016 - zverejnené dňa 11.12.2015

vzndn2016.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 155,21 kB
Stiahnuté: 619×
Vložené: 11. 12. 2015

VZN obce Majcichov č. 01/2015

o niektorých podmienkach držania psov na území obce Majcichov - účinnosť:23.1.2015
23.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 329,32 kB
Stiahnuté: 685×
Vložené: 14. 9. 2015

Všeobecne záväzné nariadenie obce Majcichov č. 02/2015

ktorým sa mení VZN č. 2/2014 o podrobnostiach financovania a určení dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Majcichov - účinnosť: 15.09.2015
22.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 270,33 kB
Stiahnuté: 569×
Vložené: 14. 9. 2015

Rok 2014

Všeobecne záväzné nariadenie obce Majcichov č. 01/2014

Volebná kampaň - vyvesené dňa 25.08.2014
27.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 183,38 kB
Stiahnuté: 565×
Vložené: 14. 9. 2015

Všeobecne záväzné nariadenie obce Majcichov č. 02/2014

o podrobnostiach financovania a určení dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Majcichov - účinnosť: 01.01.2015
26.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 273,67 kB
Stiahnuté: 560×
Vložené: 14. 9. 2015

VZN obce Majcichov č. 03/2014

o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO na rok 2015 - účinnosť: 01.01.2015
25.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,05 MB
Stiahnuté: 596×
Vložené: 14. 9. 2015

VZN obce Majcichov č. 04/2014

o dani z nehnuteľností na rok 2015 - účinnosť: 01.01.2015
24.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,66 MB
Stiahnuté: 581×
Vložené: 14. 9. 2015

Rok 2013

VZN obce Majcichov č. 1/2013

o podrobnostiach financovania a určení dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Majcichov účinnosť: 20.04.2013
vzn_01_2013_schvalene_skolstvo.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 274,29 kB
Stiahnuté: 476×
Vložené: 15. 9. 2015

VZN obce Majcichov č. 2/2013

o verejných vodovodoch a miestnom poplatku za odber vody na území obce Majcichov účinnosť: 01.05.2013
vzn_02_2013_schvalene_vodovod.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 259,53 kB
Stiahnuté: 610×
Vložené: 15. 9. 2015

VZN obce Majcichov č. 3/2013

o nakladaní s komunálnymi odpadmi, drobnými stavebnými odpadmi a elektroodpadmi z dmácností na území obce Majcichov - doplnok č.1 účinnosť: 20.04.2013
vzn_03_2013_schvalene.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 173,13 kB
Stiahnuté: 887×
Vložené: 15. 9. 2015

VZN obce Majcichov č.04/2013

VZN obce Majcichov č.04/2013 účinnosť: 01.01.2014
vzndn2014.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 149,19 kB
Stiahnuté: 445×
Vložené: 15. 9. 2015

VZN obce Majcichov č.05/2013

o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO na rok 2014 účinnosť: 01.01.2014
29.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 209,3 kB
Stiahnuté: 445×
Vložené: 15. 9. 2015

VZN obce Majcichov č. 06/2013

o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Majcichov na rok 2014- účinnosť: 01.01.2014
28.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 220,49 kB
Stiahnuté: 444×
Vložené: 14. 9. 2015

Rok 2012

VZN obce Majcichov č.1/2012, ktorým sa určuje školský obvod Základnej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Majcichov

účinnosť: 6.7.2012
vzn_01_2012_skolsky_obvod.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 221,03 kB
Stiahnuté: 473×
Vložené: 15. 9. 2015

Príloha č.1 k VZN

príloha č.1 k vzn.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 841,37 kB
Stiahnuté: 577×
Vložené: 15. 9. 2015

VZN obce Majcichov č. 2/2012 - Zmena 08/2012 ÚPD Obce Majcichov

vzn_02_2012_upd_schvalene.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 216,18 kB
Stiahnuté: 405×
Vložené: 15. 9. 2015

VZN obce Majcichov č.3/2012

ktorým sa určujú výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Majcichov účinnosť: 01.01.2013
vzn_03_2012_uhrada_v_skolach_schvalene.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 228,98 kB
Stiahnuté: 445×
Vložené: 15. 9. 2015

VZN obce Majcichov č. 4/2012

o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Majcichov účinnosť: 01.01.2013 (zrušené apríl/2013)
vzn_04_2012.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 220,58 kB
Stiahnuté: 416×
Vložené: 15. 9. 2015

VZN obce Majcichov č. 5/2012

o dani z nehnuteľností na kalendárny rok 2013 účinnosť: 01.01.2013
vzn obce majcichov č. 52012.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 149,24 kB
Stiahnuté: 443×
Vložené: 15. 9. 2015

VZN obce Majcichov č.6/2012

o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO na rok 2013 účinnosť: 01.01.2013
vzn obce majcichov č.62012.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 211,78 kB
Stiahnuté: 400×
Vložené: 15. 9. 2015

Rok 2011

VZN obce Majcichov č.1/2011 o príspevku pri narodení dieťaťa

účinnosť: 19.03.2011
vzn obce majcichov č.12011 o príspevku pri narodení dieťaťa.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 152,45 kB
Stiahnuté: 617×
Vložené: 17. 9. 2015

VZN obce Majcichov č. 2/2011 o nakladaní s komunálnymi odpadmi, drobnými stavebnými odpadmi a elektroodpadmi z domácností na území obce Majcichov

účinnosť: 02.03.2011
vzn obce majcichov č. 22011 o nakladaní s komunálnymi odpadmi, drobnými stavebnými odpadmi a elektroodpadmi z domácností na území obce majcichov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 362,92 kB
Stiahnuté: 541×
Vložené: 17. 9. 2015

VZN obce Majcichov č. 3/2011 Štatút obce

účinnosť: 30.04.2011
vzn obce majcichov č. 32011 Štatút obce.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 342,08 kB
Stiahnuté: 432×
Vložené: 17. 9. 2015

VZN obce Majcichov č.4/2011 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Majcichov

účinnosť: 15.05.2011
vzn obce majcichov č.42011 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce majcichov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 90,08 kB
Stiahnuté: 415×
Vložené: 15. 9. 2015

VZN obce Majcichov č. 5/2011 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov škôl a školských zariadení na území obce Majcichov

účinnosť: 01.09.2011
vzn obce majcichov č. 52011 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov škôl a školských zariadení na území obce majcichov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 221,31 kB
Stiahnuté: 387×
Vložené: 15. 9. 2015

VZN obce Majcichov č. 6/2011 o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO

vzn obce majcichov č. 62011 o miestnych daniach a miestnom poplatku za ko a dso.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 320,01 kB
Stiahnuté: 379×
Vložené: 15. 9. 2015

VZN obce Majcichov č. 7/2011 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a šk. zariadení so sídlom na území obce Majcichov

vzn obce majcichov č. 72011 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa mŠ a šk. zariadení so sídlom na území obce majcichov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 221,02 kB
Stiahnuté: 401×
Vložené: 15. 9. 2015

VZN obce Majcichov č. 8/2011, ktorým sa mení a dopĺňa VZN obce Majcichov č. 1/2010 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce

vzn obce majcichov č. 82011, ktorým sa mení a dopĺňa vzn obce majcichov č. 12010 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 207,22 kB
Stiahnuté: 364×
Vložené: 15. 9. 2015

VZN obce Majcichov č. 9/2011 o dani z nehnuteľností na kalendárny rok 2012

vzn obce majcichov č. 92011 o dani z nehnuteľností na kalendárny rok 2012.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 225,93 kB
Stiahnuté: 389×
Vložené: 15. 9. 2015

Rok 2010

VZN obce Majcichov č. 8/2011, ktorým sa mení a dopĺňa VZN obce Majcichov č. 1/2010 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce

vzn obce majcichov č. 12010 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 70,5 kB
Stiahnuté: 418×
Vložené: 17. 9. 2015

VZN obce Majcichov č. 7/2010 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce MAJCICHOV

vzn obce majcichov č. 72010 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce majcichov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 221,04 kB
Stiahnuté: 366×
Vložené: 17. 9. 2015

VZN obce Majcichov č. 6/2010 o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia

vzn obce majcichov č. 62010 o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 66 kB
Stiahnuté: 399×
Vložené: 17. 9. 2015

VZN obce Majcichov č. 3/2010 o niektorých podmienkach držania psov na území obce Majcichov

vzn obce majcichov č. 32010 o niektorých podmienkach držania psov na území obce majcichov.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 49 kB
Stiahnuté: 529×
Vložené: 17. 9. 2015

VZN obce Majcichov č. 4/2010 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

vzn obce majcichov č. 42010 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 66 kB
Stiahnuté: 413×
Vložené: 17. 9. 2015

VZN obce Majcichov č. 5/2010 o dani z nehnuteľností na kalendárny rok 2011

vzn obce majcichov č. 52010 o dani z nehnuteľností na kalendárny rok 2011.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 55 kB
Stiahnuté: 378×
Vložené: 17. 9. 2015

Rok 2009

VZN obce Majcichov č. 8/2009 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov škôl a školských zariadení na území obce Majcichov

zrušené od 1.9.2011 (VZN č.05/2011)
vzn obce majcichov č. 82009 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov škôl a školských zariadení na území obce majcichov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 256,29 kB
Stiahnuté: 609×
Vložené: 17. 9. 2015

VZN obce Majcichov č. 7/2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce MAJCICHOV

vzn obce majcichov č. 72009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce majcichov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 251,46 kB
Stiahnuté: 392×
Vložené: 17. 9. 2015

VZN obce Majcichov č. 6/2009 o spôsobe určenia úhrady, výšky úhrady a spôsobe platenia úhrady za opatrovateľskú službu

vzn obce majcichov č. 62009 o spôsobe určenia úhrady, výšky úhrady a spôsobe platenia úhrady za opatrovateľskú službu.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 345,87 kB
Stiahnuté: 377×
Vložené: 17. 9. 2015

VZN obce Majcichov č. 5/2009 zo dňa 23.11.2009 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

vzn obce majcichov č. 52009 zo dňa 23.11.2009 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 64,5 kB
Stiahnuté: 413×
Vložené: 17. 9. 2015

VZN obce Majcichov č. 4/2009 z 23.11.2009 O DANI Z NEHNUTEĽNOSTÍ na kalendárny rok 2010

vzn obce majcichov č. 4009 z 23.11.2009 o dani z nehnuteĽnostÍ na kalendárny rok 2010.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 52,5 kB
Stiahnuté: 367×
Vložené: 17. 9. 2015

VZN obce Majcichov č. 03/2009, ktorým sa mení VZN č.3/2008 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov škôl a školských zariadení na území obce Majcichov

zrušené
vzn obce majcichov č. 032009, ktorým sa mení vzn č.32008 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov škôl a školských zariadení na území obce majcichov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 279,05 kB
Stiahnuté: 362×
Vložené: 17. 9. 2015

VZN obce Majcichov č. 2/2009

vzn obce majcichov č. 22009.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 766,22 kB
Stiahnuté: 532×
Vložené: 17. 9. 2015

VZN obce Majcichov č. 1/2009, ktorým sa určuje školský obvod základnej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce MAJCICHOV

zrušené (VZN 01/2012)
vzn obce majcichov č. 12009, ktorým sa určuje školský obvod základnej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce majcichov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 222,32 kB
Stiahnuté: 361×
Vložené: 17. 9. 2015

Rok 2008

VZN č. 3/2004 ktorým sa určuje metodika poskytovania príspevkov z rozpočtu obce Majcichov

vzn č. 32004 ktorým sa určuje metodika poskytovania príspevkov z rozpočtu obce majcichov.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 82 kB
Stiahnuté: 372×
Vložené: 17. 9. 2015

VZN č. 5/2007 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

vzn č. 52007 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 71,5 kB
Stiahnuté: 388×
Vložené: 17. 9. 2015

VZN č. 7/2008 zo dňa 15.12.2008 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

vzn č. 72008 zo dňa 15.12.2008 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 64 kB
Stiahnuté: 378×
Vložené: 17. 9. 2015

VZN č. 4/2008,ktorým sa mení VZN č.2/2004 o určení školského obvodu obce Majcichov

vzn č. 42008,ktorým sa mení vzn č.22004 o určení školského obvodu obce majcichov.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 27,5 kB
Stiahnuté: 362×
Vložené: 17. 9. 2015

VZN obce Majcichov č. 3/2008 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov škôl a školských zariadení na území obce Majcichov

zrušené
vzn obce majcichov č. 32008 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov škôl a školských zariadení na území obce majcichov.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 52,5 kB
Stiahnuté: 360×
Vložené: 17. 9. 2015

VZN obce Majcichov č. 1/2008 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Majcichov

vzn obce majcichov č. 12008 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce majcichov.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 45,5 kB
Stiahnuté: 373×
Vložené: 17. 9. 2015

Samospráva

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

P2180106

Certifikát

Certifikát2020

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 2
DNES: 337
TÝŽDEŇ: 2178
CELKOM: 850961

nahoru

Partneri Projekty Zaujímavé odkazy