Menu
Obec Majcichov
Vítame Vás v obciMajcichov

Zápis detí do Materskej školy v Majcichove

mš

Zápis detí

zapis

Zápis detí do MŠ v Majcichove na šk. rok 2024/2025

ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY NA ŠKOLSKÝ ROK 2024/2025

SA USKUTOČNÍ V DŇOCH 02.05.-7.05.2024 PODĽA POKYNOV NIŽŠIE.

Žiadosti sa budú prijímať až v stanovenom termíne!

 

Možnosti doručenia žiadosti:

 • osobne, riaditeľke MŠ v stanovenom termíne, t.j.:

02.05.2024 – 07.05.2024 v čase od 8:00hod. –13:00hod,

 •  vhodiť do poštovej schránky na hlavnej bráne MŠ (01.05.2024 -31.05.2024),
 • poštou na adresu: Materská škola v Majcichove, 919 22 Majcichov 14 (01.05.2024 -31.05.2024).

 

Rodič môže žiadosť doručiť aj prostredníctvom:

 • elektronického podania doručeného do elektronickej schránky materskej školy,
 • elektronického dokumentu, ktorý je autorizovaný kvalifikovaným elektronickým podpisom.

 

Povinné náležitosti:

 • Žiadosť o prijatie (zahŕňajúc: potvrdenie od lekára, ktoré bude obsahovať údaj o povinnom očkovaní) a Informačný list o dieťati (na interné účely MŠ). Tieto dokumenty nájdete na stránke www.msmajcichov.sk v sekcii „Dokumenty – Na stiahnutie“.
 • MŠ však bude akceptovať akékoľvek iné formuláre žiadosti,
 • žiadosť musí obsahovať podpisy oboch zákonných zástupcov/rodičov (v prípade, 1. ak sa zákonní zástupcovia dohodnú, že žiadosť podpisuje len jeden zákonný zástupca a rozhodnutie sa taktiež doručí len jednému zákonnému zástupcovi, je potrebné túto skutočnosť doložiť spolu so žiadosťou o prijatie dieťaťa do MŠ. Potrebné tlačivo nájdete rovnako na www stránke materskej školy : „Písomné vyhlásenie týkajúce sa výchovy a vzdelávania, o ktorých sa rozhoduje v správnom konaní /toto je vhodné priniesť aj v prípade, že zákonní zástupcovia žijú v spoločnej domácnosti, nakoľko by im bolo doručené všetko duplicitne/ alebo 2. ak bol jednému z rodičov pozastavený výkon rodičovských práv, poprípade nie je schopný zo zdravotných dôvodov, čiže podpis druhého rodiča nie je možný z dôvodu ťažko prekonateľných prekážok a jedná sa v najlepšom záujme dieťaťa, tak rodič doloží k žiadosti tlačivo Čestné vyhlásenie zákonného zástupcu).

 

PODMIENKY PRIJÍMANIA:

Prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie je limitované kapacitnými možnosťami materskej školy v nadväznosti na ustanovenie § 28 ods. 9 a 10 školského zákona.  Pri prijímaní  musia byť dodržané zákonné podmienky prijímania detí ustanovené v § 59 ods. 1 a 2 školského zákona. 

Princípy výchovy a vzdelávania  - Zákon č. 245/2008 Z. z. :
Výchova a vzdelávanie v materskej škole sú s účinnosťou od 1. septembra 2024 založené aj na práve na prijatie na predprimárne vzdelávanie (deti, ktoré dovŕšia 4 roky veku do 31.08.2024). Ustanovenie tohto práva má vplyv aj na prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie. Zákonný zástupca si uplatní toto právo podaním žiadosti riaditeľovi spádovej MŠ.

Pri prijímaní detí na školský rok 2024/2025  sa bude postupovať nasledovne:

 1. Prednostne sa budú prijímať deti, pre ktoré bude plnenie predprimárneho vzdelávania povinné s trvalým pobytom v obci ( jedná sa o deti, ktoré k 31.08. dovŕšia  5 rokov veku).
 2. Deti, ktoré budú pokračovať v plnení PPV, t. j. dieťa podľa § 28a ods. 3 školského zákona.
 3. Deti, pre ktoré bude plnenie predprimárneho vzdelávania povinné a nemajú trvalý pobyt v obci.
 4. Deti, ktoré majú právo na prijatie na predprimárne vzdelávanie reálne uplatnenie práva na školský rok 2024/2025 - deti, ktoré patria do spádovej MŠ v obci, ktoré dovŕšia 4 roky veku do 31.08. 2024.

 Až po prijatí všetkých týchto detí sa pristúpi  k prijímaniu ostatných detí.

Ostatné podmienky a ďalšie zohľadňujúce faktory pri prijímaní detí:                                    

- deti, pre ktoré je MŠ v Majcichove spádová.  

-deti ktoré sú mladšie ako 4 roky a je voľná kapacita MŠ

Podmienky prijímania boli prerokované so zriaďovateľom materskej školy.

Rozhodnutie Vám bude doručené najneskôr do 30.júna 2024. 

Dátum vloženia: 25. 3. 2024 13:54
Dátum poslednej aktualizácie: 25. 3. 2024 13:58
Autor: Marianna Paráková

Udalosti

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

P2180098

Certifikát

Certifikát2020

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:2
DNES:158
TÝŽDEŇ:158
CELKOM:1071359

nahoru

Partneri Projekty Zaujímavé odkazy