Počítadlo návštevníkov
Hlavné menu
Spacer Pic
Pfeil HLAVNÁ

 

  aktuality.jpg   

 

 

Zber haluzovín v mesiaci Marec 2015

Obecný úrad v Majcichove oznamuje, že v priebehu mesiaca marec bude prebiehať

zber haluzovín, ktoré môžu občania vyvážať na vyznačené miesto vo vinohrade

cez hlavný vstup.

 *********************************************************************************

Ambulanica Praktikom, s.r.o. odborný zástupca MUDr. I. Bažányová, PhD. oznamuje,

že v dňoch 2. - 4. marca 2015 (pondelok, utorok, streda) bude ordinovať v Trnave, Clementisova č. 51.

V dňoch 5. a 6. marca 2015 bude ordinovať v Majcichove.

*********************************************************************************

 

skolka_vola.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zápis do materskej školy pre školský rok 2015/2016

sa bude konať  2.-6. marca 2015.

 

Žiadosti o prijatie dieťaťa do MŠ je možné vyzdvihnúť si v materskej škole Majcichov denne od 7,00 do 16,00 hod.

Žiadosť je k dispozícii i na internetovej stránke MŠ - Materská škola Majcichov

Žiadosť treba vypísať / kompletne/ a dať potvrdiť detskému lekárovi a potom priniesť do MŠ.

Rozhodnutie o prijatí si rodičia prevezmú v MŠ v mesiaci Apríl.

Podmienky prijatia dieťaťa do materskej školy:

Prednostne sú prijímané deti, ktoré majú rok pred plnením povinnej školskej dochádzky a deti s odloženou školskou

dochádzskou, ak nebude naplnená kapacita MŠ, tak budú prijaté všetky deti, ktoré sa zúčastnili zápisu.

Tieto podmienky prijatia sú v školskom poriadku MŠ.

*******************************************************************************************   

satstvo.jpg                                                            

Zbierka použitého oblečenia
Zbierka sa uskutoční dňa 02.03.2015 - 06.03.2015
v čase od 8,00 hod. - 15,30 hod. v KD Majcichove.
 
 
 
                                       
*********************************************************************************************************
 

 

            Miestny spolok SČK v Majcichove                  scklogo.jpg

                                                            v spolupráci

                                            s Obecným úradom Majcichov

                                                                                vyhlasuje

 

                                  VÝTVARNÚ SÚŤAŽ

                                                                                 II. ročník 

na tému

 

                             Červený kríž očami detí

 

Cieľ súťaže:

Poslaním súťaže je podporiť rozvoj tvorivosti detí a  humanitárne cítenie  detí a mladých ľudí v oblasti šírenia myšlienok Hnutia Červeného kríža a Červeného polmesiaca.

 

Termíny: Uzávierka  prác je  17. 04. 2015. Vyhodnotenie výtvarnej súťaže bude známe  10.05.2015.

 

Zásady účasti na súťaži:

Súťaže sa môžu zúčastniť detskí autori Materskej školy a Základnej školy Jána Palárika v Majcichove. Do súťaže môžu byť prihlásené súťažné práce s maximálnym rozmerom formátu A3, jeden autor môže zaslať maximálne jednu  prácu. Súťaž je neanonymná, každý autor na opačnú stranu práce uvedie nasledovné údaje: názov práce; meno a priezvisko autora; navštevovanú triedu;

 Súťažné kategórie:   I. kategória – deti MŠ

                                   II. kategoria - žiaci 1. – 4. roč.  

                                  III. kategória - žiaci 5. – 9. roč. 

 Technika: ľubovoľná (maľba, kresba, grafika, kombinovaná technika - koláž a pod.), práce      

                  môžu byť spracované aj  formou plagátu, letáku a podobne.

 Odosielanie výtvarných prác:

Výtvarné práce je potrebné  doručiť najneskôr do 17. 04. 2015 na adresu: Obecný úrad

            v Majcichove.

Hodnotenie a ocenenie prác :

Vyhlasovateľ súťaže vymenuje minimálne trojčlennú porotu, ktorá po prezretí prác udelí v každej

vekovej kategórii 1., 2., a 3. miesto. Hodnotí sa výtvarný prejav, nápaditosť  a prihliada sa aj na  odkaz práce.

 Vyhodnotenie :

              Slávnostné vyhodnotenie a ocenenie víťazov sa uskutoční v rámci osláv Dňa matiek

              10.05.2015 v Kultúrnom dome Majcichov.

****************************************************************************************

  zelene.jpg

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
***********************************************************************************************
 
***********************************************************************************************
zd.jpg  
 

   

                                

***********************************************************************************

Služba Výpis z registra trestov / Odpis registra trestov
je dostupná v režime na počkanie
na najbližšej pošte:
Matrika                Pošta                 Adresa                                PSČ
Majcichov              Smolenice         SNP 83, Smolenice           919 04
Majcichov              Trnava 1           Troj. nám. 8, Trnava         917 01
Majcichov              Trnava 2           Dohnányho 17, Trnava      917 02
Majcichov              Trnava 3           Veterná 40, Trnava           917 03
Majcichov              Trnava 5           Sereďská 79, Trnava         917 05
Majcichov              Trnava 6           Jána Bottu 3, Trnava         917 06
Majcichov              Trnava 8           Mozartova 1, Trnava         917 08
Majcichov               Trnava 9          Limbová 11, Trnava          917 09
Majcichov              Trnava 10         Starohájska 1, Trnava       917 10
.......................................................................................................................................................
Pozn. Vybavenie žiadosti na matrike trvá 2 -3 týždne.
 
 

*********************************************************************************

Obecný úrad oznamuje občanom, že v priestoroch úradu je
k dispozícii zberné miesto použitých prenosných batérií a akumulátorov. 
 
021.jpg
 
 
baterky.jpg
 
Meniny

Dnes má meniny: Bohumil,Bohumila
Zajtra má meniny: Kazimír

mikroregion_.jpg
Počasie
Kto je pripojený?
Pripomienky k webu zasielajte na webmaster@majcichov.sk
© 2015 WWW.MAJCICHOV.SK