Počítadlo návštevníkov
Hlavné menu
Spacer Pic
Pfeil HLAVNÁ

 

  aktuality.jpg   

 

 

 

lieky.jpg

Ambulancia Praktikom s.r.o. , MUDr. Ingrid Bažányová, PhD.,

 

Zmena ordinačných hodín platný od 4.5.2015 do 15.5.2015

 

***************************************************************************************

 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva - Výzva - Jarná deratizácia

 

                                                       

*************************************************************************************** 

                                                                       

                                                   Upozornenie občanov !!!

                             Nakladanie s biologicky rozložiteľným odpadom.

 

Obec Majcichov v zastúpení starostom upozorňuje občanov na dodržiavanie zákona

č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a zákona č. 478/2002 Z.z. o ochrane ovzdušia.

Upozornenie sa týka hlavne prísneho zákazu pálenia biologicky rozložiteľného odpadu

zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorínov a ďalšej zelene.

Vypaľovanie tráv a porastov zakazuje taktiež zákon č. 314/2001 Z.z. o ochrane

pred požiarmi v znení neskorších predpisov, ktorého porušovanie môže stáť občana 331 Eur.

Ak sa takéhoto priestupku dopustí podnikateľ, pokuta môže siahať až do výšky 16 596 Eur.

Biologicky rozložiteľný odpad ako je pokosená tráva, opadané lístie, burina, orezané konáre

a podobne sa má jednoznačne zhodnocovať kompostovaním u pôvodcu odpadu to je u každého

občana.

 

Každý občan je povinný chrániť životné prostredie a zdravie ľudí!

Žiadame Vás, aby ste spomínané zákony rešpektovali a dodržiavali.

 

*********************************************************************************

         

zd.jpg  
 

   

                                

***********************************************************************************

Služba Výpis z registra trestov / Odpis registra trestov
je dostupná v režime na počkanie
na najbližšej pošte:
Matrika                Pošta                 Adresa                                PSČ
Majcichov              Smolenice         SNP 83, Smolenice           919 04
Majcichov              Trnava 1           Troj. nám. 8, Trnava         917 01
Majcichov              Trnava 2           Dohnányho 17, Trnava      917 02
Majcichov              Trnava 3           Veterná 40, Trnava           917 03
Majcichov              Trnava 5           Sereďská 79, Trnava         917 05
Majcichov              Trnava 6           Jána Bottu 3, Trnava         917 06
Majcichov              Trnava 8           Mozartova 1, Trnava         917 08
Majcichov               Trnava 9          Limbová 11, Trnava          917 09
Majcichov              Trnava 10         Starohájska 1, Trnava       917 10
.......................................................................................................................................................
Pozn. Vybavenie žiadosti na matrike trvá 2 -3 týždne.
 
 

*********************************************************************************

Obecný úrad oznamuje občanom, že v priestoroch úradu je
k dispozícii zberné miesto použitých prenosných batérií a akumulátorov. 
 
021.jpg
 
 
baterky.jpg
 
Meniny

Dnes má meniny: Florián
Zajtra má meniny: Lesana

mikroregion_.jpg rra.jpg
Počasie
Kto je pripojený?
Pripomienky k webu zasielajte na webmaster@majcichov.sk
© 2015 WWW.MAJCICHOV.SK