Menu
Obec Majcichov
Vítame Vás v obciMajcichov

Propozície

Obec Majcichov, Základná škola Jána Palárika v Majcichove,

Materská škola v Majcichove, Obecný futbalový klub Majcichov,

Slovenský Červený kríž v Majcichove, Slovenský bežecký spolok

  

usporiadajú 31. ročník medzinárodného cestného behu
 

MAJCICHOVSKÁ

D E S I A T K A
 

Putovný pohár Ing. Vladimíra Remeka, prvého československého kozmonauta

Majcichov (okres Trnava), nedeľa 22. máj 2022

 

Organizačný štáb:

Predseda: Ing. Tibor MAREK, starosta obce

Podpredseda: Ing. Branislav ŠTURDÍK, zástupca starostu

Technický riaditeľ a hlavný rozhodca: Milan KRAIC, tel. kontakt: 0903 243 206

Lekár pretekov: MUDr. Michal VAŠÍČEK

Členovia štábu: Ing. Janka BOGÁROVÁ, Ing. Anton FROLKOVIČ, Pavol KAREL, PhDr. Miloš LELKEŠ, Ing. Alena MAREKOVÁ, JUDr. Ladislav MASNÍK, Marián ZAŤKO, Mgr. Vladimír ŽÁK

Moderátor: Mgr. Jaroslav LIESKOVSKÝ

 

Technické ustanovenia 

Kategórie (10 km, asfaltová cesta): M – muži (absolútne poradie), M40 – muži od 40 do 49 rokov, M50 – muži od 50 do 59 rokov, M60 – muži od 60 do 69 rokov, M70+ – muži od 70 rokov / Memoriál Tiborka Vaňu, Ž – ženy (absolútne poradie), Ž35 – ženy od 35 do 49 rokov, Ž50+ – ženy od 50 rokov, MJ – juniori do 19 rokov, ŽJ – juniorky do 19 rokov.

 

Slávnostný štart celého pelotónu bude o 11.45 h pred obecným úradom, ostrý štart o 12.00 h. Poradie vyhodnotíme elektronickou čipovou časomierou. Kategórie sú spracované podľa technických ustanovení SAZ a AIMS.

 

Rámcové preteky: 

  1. Predškolský vek: 90 m  /  štart o 10.00 h
  2. žiačky, rok narodenia 2013 a mladšie: 125 m  /  10.10 h
  3. žiaci, rok narodenia 2013 a mladší: 125 m  /  10.15 h
  4. žiačky, rok narodenia 2011 a 2012: 250 m  /  10.20 h
  5. žiaci, rok narodenia 2011 a 2012: 333 m  /  10.25 h
  6. žiačky, rok narodenia 2009 a 2010: 444 m  /  10.30 h
  7. žiaci, rok narodenia 2009 a 2010: 555 m  /  10.35 h
  8. žiaci a žiačky, rok narodenia 2007 a 2008: 1 000 m  /  10.45

 

Pre žiacke preteky neplatí elektronická registrácia vopred. Vyhlásenie výsledkov a dekorovanie najrýchlejších trojíc sa začne o 11.00 h pred kultúrnym domom. Osobitne bude hodnotené poradie dievčat, osobitne chlapcov.

 

Informácie: Obec Majcichov, Obecný úrad 606, 919 22 Majcichov, okres Trnava; e-mail: starosta@majcichov.sk, 0907 407 804

Účastnícky limit: 450 bežcov  

 

Registrácia: on‐line prihlasovanie do 19.05.2022 na stránke www.vysledkovyservis.sk

 

Registrácia v deň pretekov na mieste konania nie je možná!!!

 

Online prihlasovanie bude ukončené 19.05.2022 o 23:55 alebo v momente naplnenia účastníckeho limitu. Prihláseným sa účastník stáva až po uhradení štartovného. Hneď po uhradení štartovného sa Vaše meno zobrazí v zozname prihlásených a príde Vám email s potvrdením.

Úhrada štartovného: Štartovné môžete uhradiť viacerými spôsobmi. Všetky vám budú ponúknuté po vyplnení online prihlášky. Odporúčame zvoliť úhradu platobnou kartou. Je rýchla, bezpečná, výhodná pri platbe zo zahraničia a Vaše meno sa objaví v zozname prihlásených okamžite. Ak nevyužijete možnosť platby kartou, príde Vám email s inštrukciami k ostatným druhom platieb (ak email nenájdete, skontrolujte priečinok SPAM/REKLAMA). Neuhrádzajte prosím štartovné poštovou poukážkou.

Štartový vklad: 10 € / hlavná kategória /. Obyvatelia Obce Majcichov bezplatne.

Meranie času a výsledky: Elektronickú časomieru zabezpečuje firma SunBell s.r.o. - VysledkovyServis.sk. Výsledky budú priebežne zverejňované na stránke VysledkovyServis.sk.

Štartové číslo:

Každý pretekár je povinný mať pripevnené štartovné číslo na hrudi, tak aby bolo viditeľné a nesmie byť prekryté. Bez štartového čísla na hrudi sa môže stať, že Váš čas nebude zaznamenaný. Štartové číslo je majetkom usporiadateľa. Štartové čísla sú bez súhlasu usporiadateľa neprenosné na inú osobu. Pretekár, ktorý bude štartovať so štartovým číslom prideleným v štartovej listine inému pretekárovi bude diskvalifikovaný.

Presun štartovného čísla na inú osobu a zmeny v prihláške:

Zaplatené štartovné sa nevracia. Štartovné číslo je možné presunúť na inú osobu za manipulačný poplatok 4€. Presúvať štartovné na ďalší rok nie je možné.

V prípade, ak chcete prepísať vaše štartové číslo na iného účastníka, alebo urobiť drobnú zmenu v prihláške, môžete tak urobiť na stránke vysledkovyservis.sk. V hlavnom menu vyberte položku Zmena prihlášky a uveďte všetky údaje o novom účastníkovi. Zmenu však musí urobiť osoba, ktorá bola pôvodne prihlásená. Štartový balík už preberá nový účastník. Po prevzatí štartového balíka už nie je presun štartovného čísla možný.

Ceny: Traja najrýchlejší v celkovom poradí (muži, ženy, juniori, juniorky): 50 – 40 – 30 €. Finančné odmeny pre ďalšie vekové kategórie mužov a žien sú rovnaké: 1. miesto 30 €, 2. miesto 25 €, 3. miesto 20 €.

Prémia: Absolútny víťaz a absolútna víťazka Majcichovskej desiatky navyše získajú finančnú prémiu po 50 €. Osobitná cena (50 €) bude udelená aj v prípade prekonania rekordov Majcichovskej desiatky na pôvodnej trati.

Samostatne bude vyhodnotená aj kategória desiatkarov, ktorí majú trvalé bydlisko v Majcichove.

Popis trate: Rýchly asfaltový okruh bez prevýšenia v uliciach Majcichova, 1 015 m + 3 x 2 995 m. Trať je úradne premeraná, má oficiálny certifikát Slovenského atletického zväzu. Ostrý štart hlavného pelotónu už tradične býva súbežne s hlaholom poludňajších zvonov.

Občerstvenie: Po skončení pretekov bude zabezpečené pre bežcov a bežkyne M-10 balené občerstvenie.

Doprava: Mimoriadny autobus, s označením M-10, odíde o 10.30 h spred železničnej stanice v Trnave. Odchod späť bude po vyhlásení výsledkov, približne o 15.30 h. Bezplatná preprava.

Poznámka: Usporiadatelia si vyhradzujú právo zmeny (vekové kategórie, časový rozpis) a nezodpovedajú za škody súťažiacich počas podujatia. Každý štartujúci sa zúčastňuje pretekov na vlastné náklady aj zodpovednosť (za zúčastnené deti sú zodpovední ich rodičia, vedúci, tréneri alebo učitelia).

Opatrenia COVID-19:

V prípade, že aktuálna situácia spojená so šírením ochorenia COVID-19 si bude vyžadovať zavedenie opatrení v súlade s aktuálnymi nariadeniami Hlavného hygienika SR a Úradu verejného zdravotníctva SR, účasť pretekárov na podujatí môže byť upravená na základe rozhodnutia organizátora, resp. na stanovených epidemiologických a hygienických pravidlách pre organizovanie hromadných športových podujatí.

 

Organizátori Majcichovskej desiatky od roku 2015 zabezpečujú pre bežcov a bežkyne nový priestor na prezliekanie a parkovanie motorových vozidiel na futbalovom štadióne v Majcichove (Štadión Viktora Karela). Keďže táto zmena sa osvedčila, pri 31. kapitole M-10 opäť poslúžia pretekárom tie isté šatne.

 

Rekordy M-10: Z mužov dosiahol najrýchlejší čas na pôvodnej trati víťaz 4. ročníka (1982) Jozef Lenčéš, atlét Interu Bratislava, 29:41,2 min; medzi ženami mala rekordný zápis 34:21,2 min víťazka 9. ročníka (1987) a slovenská rekordérka Ľudmila Melicherová zo Slávie PF Banská Bystrica.

 

 

Víťazi Majcichovskej desiatky

  1979  Jozef EICHENBAUM, Spartak ZŤS Dubnica n. V., 31:04,5

  1980  Anton JAVORKA, TJ Družba Piešťany, 30:24,2

  1981  Milan SEMAN, Slávia SVŠT Bratislava, 32:25,2

  1982  Jozef LENČÉŠ, Atletický oddiel TJ Internacionál Slovnaft Bratislava, 29:41,2;  rekord podujatia na pôvodnej trati

  1983  Milan SEMAN, Slávia SVŠT Bratislava, 30:41,8

  1984  Milan SEMAN, Slávia SVŠT Bratislava, 31:09,8

  1985  Mojmír LÁNÍČEK, Dukla Banská Bystrica, 30:25,3

  1986  Milan SEMAN, TJ Internacionál ZŤS Bratislava, 31:25,4

  1987  Pavol KUPEC, Slávia UK Bratislava, 31:50,2

  1988  Milan SLIVKA, ZVL Kysucké Nové Mesto, 30:16,7

  1989  Milan SEMAN, TJ Internacionál ZŤS Bratislava, 30:44

  1990  Milan SEMAN, TJ Inter Slovnaft Bratislava, 31:34

  1992  Ján KRIŽÁK, TJ Považan Nové Mesto nad Váhom, 31:47

  2004  Miroslav HLÚPIK, AŠK Grafobal Skalica, 31:41

  2005  Ján KRIŽÁK, AŠK Grafobal Skalica, 31:34

  2006  Imrich MAGYAR, AMK Nové Zámky, 31:08

  2007  Imrich MAGYAR, AC Nové Zámky, 31:23

  2008  Milan FEDÁK, AK Martin, 33:04

  2009  Imrich MAGYAR, AC Nové Zámky, 33:24

  2010  Imrich MAGYAR, AC Nové Zámky, 32:25

  2011  Matej FEDÁK, Slávia UK Bratislava, 32:17

  2012  Ondrej PUŠKÁR, AK AŠK Slávia Trnava, 31:31

  2013  Lukáš HÝL, Malatiná, 32:54

  2014  Branislav ŠARKAN, MKŠS-AK Kysucké Nové Mesto, 31:42

  2015  Juraj VITKO, JM Demolex Bardejov, 32:15

         Nikola ČORBOVÁ, SportDiag Team Senec, 35:12

  2016  Alexander JABLOKOV, Slávia UK Bratislava / behame.sk, 32:29

         Petra FAŠUNGOVÁ, Dukla Banská Bystrica, 36:01

  2017  Boris CSIBA, Slávia UK Bratislava, 31:34 – osobný rekord

         Petra FAŠUNGOVÁ, Dukla Banská Bystrica, 35:41 – osobný rekord

  2018  Branislav ŠARKAN, MKŠS-AK Kysucké Nové Mesto, 31:44

         Veronika ZRASTÁKOVÁ, ŠK ŠOG Nitra, 37:08

  2019  Tibor SAHAJDA, BMSC Bratislava, 30:24

         Veronika ZRASTÁKOVÁ, 36:12 – osobný rekord

 2020 Tibor SAHAJDA, BMSC Bratislava, 29:53 - rekord na súčasnej trati

         Silvia VALOVÁ, AK Zdravie v pohybe Lučatín, 34:39 – ženský rekord na súčasnej trati

Obaja víťazi zároveň získali majstrovské tituly Slovenského atletického zväzu 2020 v cestnom behu na 10 km.

V 30. ročníku odštartoval na hlavnú trať, desaťkilometrovú, 647-členný pelotón mužov, žien, juniorov a junioriek (nový účastnícky rekord). V sprievodných súťažiach škôlkarov a školákov bežalo 159 dievčat a chlapcov.

vlastnosti podujatia

Dátum podujatia 22.05.22
Kapacita 450
Voľné miesta 426
Ukončenie prihlasovania 19.05.2022 23:55
Štartovné 10.00

Obec

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Majcichovská 10

Certifikát

Certifikát2020

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:3
DNES:256
TÝŽDEŇ:1855
CELKOM:972749

nahoru

Partneri Projekty Zaujímavé odkazy