Menu
Obec Majcichov
Vítame Vás v obciMajcichov

Tlačivá

tlačivá

Daňové priznanie - NOVÉ r. 2023

Priznanie_komplet_tlacivo.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,21 MB
Stiahnuté: 143×
Vložené: 28. 8. 2023

Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce

tlačivo platné od 01.12.2017 (príloha č.1 a 2 VZN č.3/2017)
žiadosť_o_dotáciu_z_rozpočtu_obce_01_12_2017.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 16,73 kB
Stiahnuté: 478×
Vložené: 13. 11. 2017

Zúčtovanie dotácie poskytnutej z rozpočtu obce

tlačivo platné od 01.12.2017 (príloha č.3 VZN č.3/2017)
zúčtovanie_dotácie_r_rozpočtu_obce_01_12_2017.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 13 kB
Stiahnuté: 398×
Vložené: 13. 11. 2017

Žiadosť o vrátenie preplatku /alikvotnej časti/ dane za psa

ziadost o vratenie preplatku dane za psa.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 493,52 kB
Stiahnuté: 280×
Vložené: 8. 9. 2020

Ohlásenie drobnej stavby

ohlasenie drobnej stavby.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2 MB
Stiahnuté: 412×
Vložené: 28. 6. 2021

Poučenie

poucenie.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 7,41 MB
Stiahnuté: 1,254×
Vložené: 31. 1. 2022

Oznámenie k vzniku daňovej povinnosti na daň za ubytovanie

oznámenie k vzniku daňovej povinnosti na daň za ubytovanie.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 35,5 kB
Stiahnuté: 980×
Vložené: 18. 9. 2015

Oznámenie poplatkovej povinnosti za komunálny odpad pre FO

ohlasenie poplatkovej povinnosti ko.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 834,91 kB
Stiahnuté: 1,108×
Vložené: 15. 12. 2020

Štvrťročné vyúčtovanie miestnej dane za ubytovanie

Štvrťročné vyúčtovanie miestnej dane za ubytovanie.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 36,5 kB
Stiahnuté: 954×
Vložené: 18. 9. 2015

Poučenie

Poucenie.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 404 kB
Stiahnuté: 53×
Vložené: 28. 8. 2023

Žiadosť o pripojenie na verejnú kanalizácie

ziadost_o_pripojenie_kanalizacie.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 922,87 kB
Stiahnuté: 1,338×
Vložené: 18. 9. 2015

Oznámenie o výrube - v doc

oznamenie_o_vyrube.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 34 kB
Stiahnuté: 1,052×
Vložené: 18. 9. 2015

Žiadosť o vydanie kolaudačného rozhodnutia - v doc

ziadost_kolaudacne_rozhodnutie.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 67 kB
Stiahnuté: 1,103×
Vložené: 18. 9. 2015

Vyhlásenie stavebného dozoru - v doc

vyhlásenie stavebného dozoru.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 38,5 kB
Stiahnuté: 1,049×
Vložené: 18. 9. 2015

Žiadosť na povolenie na odstránenie stavby - v doc

ziadost_odstranenie_stavby.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 51,5 kB
Stiahnuté: 968×
Vložené: 18. 9. 2015

Ohlásenie stavebných úprav

2. Ohlásenie stavebných úprav alebo udržiavacích prác.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 209,37 kB
Stiahnuté: 1,162×
Vložené: 10. 2. 2020

Žiadosť o povolenie zmeny v užívaní stavby

ziadost_o_povolenie_zmeny_stavby.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 44 kB
Stiahnuté: 703×
Vložené: 18. 9. 2015

Žiadosť o povolenie na pripojenie komunikácie na miestnu komunikáciu - v doc

ziadost_o_pripojenie_mk.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 16,5 kB
Stiahnuté: 644×
Vložené: 18. 9. 2015

Žiadosť o stavebné povolenie stavby - v doc

Žiadosť o stavebné povolenie stavby - v doc.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 72,5 kB
Stiahnuté: 780×
Vložené: 18. 9. 2015

Žiadosť o stavebné povolenie na vodnú stavbu - v docx

Žiadosť o stavebné povolenie na vodnú stavbu - v docx.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 10,03 kB
Stiahnuté: 590×
Vložené: 18. 9. 2015

Žiadosť o vydanie súhlasu na povolenie zmeny technologického zariadenia, funkčnosti využitia, umiestnenia stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia - v doc

ziadost_suhlas_tech_zar_mzzo.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 20,5 kB
Stiahnuté: 531×
Vložené: 18. 9. 2015

Žiadosť o vydanie súhlasu na umiestnenie stavby malého zdraja znečisťovania ovzdušia

Žiadosť o vydanie súhlasu na umiestnenie stavby malého zdraja znečisťovania ovzdušia.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 21 kB
Stiahnuté: 530×
Vložené: 18. 9. 2015

Žiadosť o vydanie súhlasu na uvedenie do prevádzky malého zdroja znečisťovania ovzdušia

Žiadosť o vydanie súhlasu na uvedenie do prevádzky malého zdroja znečisťovania ovzdušia.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 22 kB
Stiahnuté: 540×
Vložené: 18. 9. 2015

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 38 kB
Stiahnuté: 657×
Vložené: 18. 9. 2015

Súhlas na malý zdroj znečistenia

správny poplatok 5,00 Eur v hotovosti, Žiadosť sa podáva : Spoločný obecný úrad Trnava, Kollárova 8, 917 02 Trnava
súhlas na malý zdroj znečistenia.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 39,5 kB
Stiahnuté: 514×
Vložené: 18. 9. 2015

Vyhlásenie stavebného dozoru

vyhlásenie stavebného dozoru.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 38,5 kB
Stiahnuté: 499×
Vložené: 18. 9. 2015

Žiadosť o zriadenie kanalizačnej a vodovodnej prípojky

Žiadosť o zriadenie kanalizačnej a vodovodnej prípojky.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 28,5 kB
Stiahnuté: 676×
Vložené: 18. 9. 2015

Územný plán obce Majcichov

Územný plán obce majcichov.jpg
Typ súboru: JPG obrázok, Velkosť: 1,09 MB
Stiahnuté: 1,621×
Vložené: 18. 9. 2015

Žiadosť o zápis stavby postavenej pred 01.10.1976 do katastra nehnuteľností

Žiadosť o zápis stavby postavenej pred 01.10.1976 do katastra nehnuteľností.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 39,65 kB
Stiahnuté: 864×
Vložené: 18. 9. 2015

Žiadosť o zápis stavby postavenej po 01.10.1976 do katastra nehnuteľností

Žiadosť o zápis stavby postavenej po 01.10.1976 do katastra nehnuteľností.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 37,56 kB
Stiahnuté: 759×
Vložené: 18. 9. 2015

Žiadosť o vyznačenie zmeny údajov evidovaných v katastri nehnuteľností

Žiadosť o vyznačenie zmeny údajov evidovaných v katastri nehnuteľností.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 35,3 kB
Stiahnuté: 1,225×
Vložené: 18. 9. 2015

Žiadosť o zápis geometrického plánu do katastra nehnuteľností

Žiadosť o zápis geometrického plánu do katastra nehnuteľností.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 19,95 kB
Stiahnuté: 3,248×
Vložené: 18. 9. 2015

Prehlásenie

správny poplatok pre FO - 10 Eur v hotovosti PO - 30 Eur v hotovosti
prehlásenie- správny poplatok pre fo - 10 eur v.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 20,25 kB
Stiahnuté: 1,107×
Vložené: 18. 9. 2015

Prehlásenie

správny poplatok pre FO - 10 Eur v hotovosti PO - 30 Eur v hotovosti
prehlásenie.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 20,25 kB
Stiahnuté: 1,105×
Vložené: 18. 9. 2015

Žiadosť o povolenie zvláštneho užívania miestnej komunikácie

správny poplatok 80 Eur v hotovosti
Žiadosť o povolenie zvláštneho užívania miestnej komunikácie.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 62,85 kB
Stiahnuté: 1,216×
Vložené: 18. 9. 2015

Opatrovateľská služba

opatrovateľská služba.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 54 kB
Stiahnuté: 1,008×
Vložené: 18. 9. 2015

Žiadosť o určenie súpisného čísla stavby

Žiadosť o určenie súpisného čísla stavby.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 32,5 kB
Stiahnuté: 1,128×
Vložené: 30. 7. 2021

Žiadosť o vydanie osvedčenia o zápise do evidencie samostatne hospodáriaceho roľníka

ziadost o vydanie osvedcenia o zapise shr.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 380,03 kB
Stiahnuté: 226×
Vložené: 14. 5. 2021

Žiadosť o súhlas k úprave hrobového miesta

ziadost o suhlas k uprave hroboveho miesta.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 468,47 kB
Stiahnuté: 242×
Vložené: 22. 9. 2020

Žiadosť o povolenie na zriadenie vjazdu z miestnej komunikácie

ziadost na povolenie vjazd z mk.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 389,02 kB
Stiahnuté: 251×
Vložené: 28. 4. 2021

Žiadosť o zmenu alebo zrušenie súpisného čísla v doc

Žiadosť o zmenu alebo zrušenie súpisného čísla v doc.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 15,71 kB
Stiahnuté: 923×
Vložené: 18. 9. 2015

Žiadosť o zrušenie zápisu do Evidencie SHR a Osvedčenia SHR

ziadost o zrusenie shr.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 604,77 kB
Stiahnuté: 215×
Vložené: 9. 9. 2020

Oznámenie o zmene údajov v osvedčení SHR

zmena udajov shr.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 591,27 kB
Stiahnuté: 204×
Vložené: 9. 9. 2020

Žiadosť o UPI tlačivo

ziadost o UPI tlačivo.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 124,32 kB
Stiahnuté: 22×
Vložené: 19. 3. 2024

Žiadosť o vydanie rybárskeho lístka

VZOR_Ziadost_o_vydanie_rybarskeho_listka.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 5,26 MB
Stiahnuté: 18×
Vložené: 14. 5. 2024

Úrad

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Fotogaléria

Náhodná fotogaléria

Štiavnicke bane

Certifikát

Certifikát2024

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:1
DNES:119
TÝŽDEŇ:1920
CELKOM:1110740

nahoru

Partneri Projekty Zaujímavé odkazy